Skolens bygninger og faciliteter

Bygninger - lokaler 

 

Bygninger:

1964-bygningen, som er hovedbygningen og rummer klasseværelser, faglokaler, toiletter, aula og gymnastiksal.

1994-bygningen (tilbygning til 1964-bygningen), som rummer lærerværelse, kontor m.v.

1997-bygningen, som rummer indskolingsklasserne.

2014: Blære Multihal (ikke på fotoet)

1927-bygningen, Boblen, som huser landsbyordningen "Boblen". Denne bygning er blevet totalrenoveret og indrettet til formålet. Til bygningen hører egen legeplads

"Huset": Tidligere lærerbolig på den anden side af Skolevænget, som nu bruges til bl.a. familiestue, LBO m.v.

Lokaler:

Skolen råder over 7 klasseværelser, således hver klasse har sit eget lokale.

Af faglokaler har skolen et pædagogisk servicecenter (skolebibliotek), et sløjd/billedkunst-lokale, et hjemkundskabslokale, et natur/teknik-lokale, et IT-lokale, et LEGO-lokale og et kombineret musik- og samlingslokale (den gamle gymnastiksal).

På skolen tilstræber vi hele tiden at vedligeholde og renovere lokalerne, så de fremtræder pæne og er rare at være i. Ligeledes har udsmykning både i klasseværelser og på gangarealer høj prioritet.

Blære Multihal

I 2014 blev Blære Multihal taget i brug. Denne bruges i det daglige af både skolen og LBO Børnehuset Boblen. I hallen er der rigtig gode muligheder for fysiske aktiviteter, idrætsundervisning og fritidsaktiviteter.