Generel information om Blære Friskole

Blære Friskole er en skole med 10 klassetrin - fra 0. - 9. klasse. Der tilbydes folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse.

Der er på samme adresse tilknyttet vuggestue, børnehave og SFO med børn fra 0 år og op til 3. klasse.

Blære Friskole er beliggende "frit" på landet mellem Blære Stationsby og Blære Kirke. Skolens nærmeste omgivelser består af en skolegård, en legeplads, to sportspladser, en naturlegeplads og en lille skov, som tilsammen giver eleverne virkelig gode muligheder for leg, boldspil og andre udendørsaktiviteter. 

Blære Friskole er  en overskuelig enhed, hvor vi har særligt gode betingelser for at følge og stimulere den enkelte elevs faglige og personlige udvikling nøje. Skolestørrelsen gør, at "alle kender alle", hvilket medfører, at små problemer meget ofte kan løses, før de bliver til store problemer.

På Blære Friskole er det til stadighed et mål, at skabe en tryg ramme om børnenes skolegang. Skolen skal gerne være et sted, hvor forældrene trygt sender deres børn hen, og hvor både børn og lærere hver dag kommer med glæde. Hvis dette er tilfældet, er der de bedste chancer for, at skolegangen bliver god.

Skoledagen indledes hver dag med fælles morgensang, hvor alle klasser er samlet i det kombinerede samlings- og musiklokale. Klasserne har medbestemmelse mht. til valg af sange. 

På skolen er der tradition for at deltage i kulturskolens tilbud efter skoletid. Her kan eleverne gå til forskellige former for sammenspil eller blive undervist i et instrument. Endvidere tilbydes eleverne at deltage i skolens kor.

Efter skoletid er der endvidere mulighed for at deltage i forskellige idrætsgrene - året rundt - både ude og inde.

 

Værdigrundlag

Hvad er det for nogle unge mennesker, vi gerne vil vinke farvel til efter endt skolegang i Blære Friskole?

Vi er i bestyrelsen helt enige om, at det skal være HELE MENNESKER. Med det mener vi unge mennesker, der hviler i sig selv, har højt selvværd og stoler på egne evner.

Det skal være unge mennesker, der kan begå sig med respekt for andre mennesker og verden omkring dem. Vi ønsker, at de har modtaget en solid faglig undervisning, der har udfordret den enkelte på en meningsfyldt måde. En undervisning, der ud over undervisning, skal bestå i at overføre ny viden til praksis.

De skal have oplevet en skolegang med gode lærere, både fagligt og menneskeligt. Lærere, der har været i øjenhøjde med dem og set dem der, hvor de er.

Vores elever skal kunne se tilbage på en skolegang, hvor trygge omgivelser, leg og plads til hver enkelt har dannet rammerne. Vi ønsker, at vores elever skal gå fra skolen med en rygsæk fyldt med gode minder, venskaber, viden og troen på sig selv. Ud fra dette har vi vores vision, ”at danne det hele menneske”.

Vi vender hele tiden tilbage til: FRA BOG TIL VIRKELIGHED og med det tænker vi, at den viden, de unge skal tilegne sig, ikke kun skal være teoretisk, men også udføres i praksis. Og at der i undervisningen tages udgangspunkt i virkelighedens verden, hvor man som elev får indblik i relevante emner fra ind- og udland.

 

Blære Friskole og Børnehuset Boblen September 2016

Billede fra september 2016, da vi rundede 100 elever og børn i Blære Friskole og Børnehuset Boblen.