GRUNDOPLYSNINGER

 

Børnehuset Boblen er et aldersintegreret børnepasningstilbud for børn i alderen 0 - 13 år. Pasningsordningen er en del af Blære Friskole. Børnehuset Boblen tilbyder pasning af børn i vuggestue, børnehave og skolefritidsordning.

 

Selv om vi ser os som én institution, har vi valgt at fastholde en opdeling af institutionen i mindre afdelinger - vuggestue, børnehave og SFO - for at sikre børnene en tryg base. Børnene må gerne besøge hinanden, og på denne måde ”vokser” børnene sig gennem Børnehuset Boblen. Der er tilknyttet fast personale til afdelingerne, nogle er tilknyttet 2 afdelinger. I børnehaven har børnene en primærpædagog, som er med til at sikre et godt samarbejde omkring det enkelte barn.

Vi har mange rum, hvilket giver os mulighed for opdeling efter behov, og børnene kan fordele sig i mindre grupper og lege uforstyrret med og uden voksen.

 

Vi har derudover mulighed for at bruge lokaler på skolen i et vist omfang. Vi er i hallen et par gange om ugen med en børnegruppe, og vi benytter også skolekøkkenet, biblioteket og samlingssalen til forskellige aktiviteter og arrangementer.

 

Vi har et dejligt udendørsområde med mange muligheder. Vi har vores egen lukkede legeplads, hvor der er flisebelagt cykelbane, klatretårn med rutsjebane og gynger til både børnehavebørn og vuggestuebørn, legehuse, bålplads og sandkasse.

 

Skolebørnene kan frit benytte sig af skolens nye renoverede legeplads, skolegården og sportspladsen ved børnehavens legeplads. Ved sportspladsen har idrætsforeningen fået lavet en flot og motorisk udfordrende multibane, som vi gerne må benytte.

 

Omkring ”Huset” er der en dejlig have og i tilknytning til den er der en lille skov, som vi ofte bruger.