Boblens værdigrundlag

Hovedværdier i LBO Børnehusets pædagogiske praksis: Tryghed, anerkendelse og åbenhed.

Tryghed

Vores forståelse/definition

- varme

- grundlaget for udvikling

- trivsel og læring

Sådan handler vi i vores hverdag for at give tryghed

 • Fysisk kontakt med børnene. Give dem nærhed med en hånd eller knus når de er kede af det. Finde den voksen de er mest trygge ved.
 • Siger Hej til alle børn når de kommer i SFO. Så alle er blevet set.
 • Sige farvel til skolebørn om morgenen. Lige en kort snak ved døren på vej til skole.
 • Sige godmorgen og give tid ved aflevering. Sidde med børnene og hygge ved bordet.
 • Et lille sted. Vores institution er så lille, at børnene kommer til kende alle børn og voksne ret hurtigt. De kommer også til at kende de andre børns forældre med tiden.
 • Regler/ stabile voksne. Tydelig grænse sætning. Ved at være tydelige i vores grænse sætning skaber vi en stabil ramme at udvikle sig indenfor.
 • Overskuelige rammer. De lærer at finde rundt.
 • Månedsblad, info m.m. Når forældre er informeret kan de snakke med børn. Derved kommer barnets to verdener til at hænge sammen.
 • Spor i institutionen, billeder på computeren. Barnetsbog.
 • Traditioner.
 • Faste ture, skaber tryghed når de bliver bekræftet i at de kommer hjem og vi har styr på det.
 • Det er ok at komme til de voksne, vi har tid og lyst.
 • Give plads og tid til at alle børn får voksen tid, snak , fysisk kontakt, en hånd m.m.
 • Gå ned i knæ og tale med børnene - (samme fysisk niveau)
 • Hyggelige rammer. Vi skaber hjemlighygge med lys, sofa hygge, og rolig opstart og afslutning på dagen.
 • Skaber rum for udvikling af nærmeste udviklings zone, at den voksne hjælper på vej i det nye.
 • Bede om hjælp ved konflikter, specielt hos de store børn som godt kan have svært ved at begå sig socialt.
 • Trøste børn som er kede af det, hjælpe med at sætte ord på deres følelser.
 • Lave specielle regler for enkelte børn som har specielle behov.
 • Være troværdige voksne, som fortæller hvis vi går og lige skal noget andet. Huske at overholde vores aftaler med børnene. Samle op på ting hvis vi misser en aftale vi har lavet med børnene.
 • Frihed men med voksen styring. Børnene kan få lov til at låne nøgler og selv låse op.
 • Møde børn og forældre der hvor de er.
 • Tage forældrene alvorligt. Give os tid til at høre deres fortællinger og tage dem alvorligt selv om det ikke er et problem for os.
 • Tryghed blandt kollegaer, overlevere børn når man går hjem. Tage over for hinanden, hvis en konflikt kører fast. Snakke med forældre for andre. Rose andres arbejde til forældrene
 • Give plads til legen.
 • Garderobe snakken, som viser at deres barn er blevet set i dag.
 • Dagbogen/ oplevelsesbogen som fortæller en lille historie fra dagen som gør at forældre børn kan tale om oplevelserne sammen. Derved kommer barnets verdener til at hænge sammen. Dette opnår vi også når vi opmærksomt lytter til børnenes og forældrenes fortællinger hjemme fra og samler op på disse.

Anerkendelse

Vores forståelse/definition

- ligeværd

- møde andre mennesker, hvor de er

- se og høre andre

- accepteret som man er

- flere forståelser/sandheder af samme sag

Sådan handler vi i vores hverdag for at være anerkendende

 • ved at behandle børn forskelligt, behandler vi dem ens
 • tager hensyn til forskelligheder
 • rumme alle børn uanset hvordan de er
 • være nærværende
 • tager sig tid til den enkelte
 • hjælper barnet med at sætte ord på oplevelser, følelser
 • alle følelser er tilladte, - men ikke alle handlinger
 • vise autentisk interesse i barnet og dets handlinger (kommer bag ved en uønsket handling ved at forstå barnets intention og se det i en sammenhæng)
 • følge op på barnets følelsesmæssige udbrud
 • altid se flere sider i konflikt løsning
 • skille handlingen fra barnet selv, således at barnets selvværd ikke kommer i fare. (eks: det er noget griseri… og ikke: du er en gris)

Åbenhed

Vores forståelse/deffiniton

-ærlighed med hensyn og empati

-imødekommenhed

-komunikation

Sådan handler vi i vores hverdag for at udvise åbenhed:

 • Forholde sig spørgende/nysgerrig til kollegaer, børn og forældre
 • Positiv tilgang til nyt (også teori)
 • Forholde sig til konstruktiv kritik
 • Være lydhør
 • Give tid til forældre
 • Tage ansvar for dialog
 • Støtte kollegaer for at have tid og rum til åben dialog
 • Involvere relevante parter i bekymringer/problematikker
 • Møde kollegaer, forældre og børn hvor der er
 • Forældresnakke (garderobe, god daglig dialog, årlige samtaler , forældrekaffe, forældremøder, fællesarrangementer)
 • Barnets bog/dokumentation
 • Mødes i dialog – skaber grobund for udvikling