Antal elever

 
Yderligere oplysninger om skolens klasser finder her: Elevtal